Membrii societatii au o bogata experienta Ón domeniul de activitate al firmei. Salariatii si colaboratorii societatii sunt experti, specialisti cu pregatire profesionala deosebita si experienta Ón domeniul de audit.

Autorizarile pe care membrii societatii le au sunt: auditor financiar, expert contabil; expert evaluator ANEVAR; expert evaluator CECCAR.

Echipa de auditori a societatii a efectuat stagiul de pregatire "Auditul financiar al entitatilor din piata de capital" organizat sub coordonarea C.A.F.R. pe baza protocolului Óncheiat cu C.N.V.M. fiind astfel agreati de aceasta autoritate, pentru efectuarea auditului financiar al entitatilor din piata de capital.